DOMOX.GIF (1372 Byte)

FILOZOFIA

Profesor, ucxijt Slovio.Scxastie i filozofia.
Profesor filozofiaf pridijt vo klas. Gda studentis sidili, otbral iz sxuflad kontainer i polnil tof so kamenis. Posle voprosil studentis, esli dumajut, zxe kontainer es polnju? Studentis soglosili zxe kontainer es polnju. Posle profesor otbral iz sxuflad klet so malju kamenis i sipal malju kamenis vo kontainerf, trasil kontainer i ocxviduo zxe malju kamenis padali mezxu velju kamenis. Profesor vnov voprosil esli kontainer es polnju. "Es kontainer polnju?" Studentis usmehili i soglosili zxe es polnju. No tper profesor otbral iz sxuflad klet so pesok i sipal tof vo kontainer. Ocxviduo pesok vipolnil vse i naimalju dirkas mezxu kamenis. Tper bil kontainer pravdauo polnju.
Posle profesor gvoril: "So tut primer ja chcel pokazit zxe zxizn es takai kak tut kontainer. Velju kamenis simbolijut vazxnju predmetis vo vasx zxizn. Vasx rodzin, partner, zdrovie, detes...; vse ktor es tak vazxnju zxe esli bi vi to utratili, to bi bil velm tragedju. Malju kamenis simbolijut inju, mensx vazxnju predmetis. Vasx sluzxba, domo, voz... I pesok es vse inju predmetis. Malostis. Esli vi polnite kontainer perv so pesok, ostatit nikai mesto dla kamenis. Zxizn es odnakju. Esli utratite vrem i energia dla malostis, dla materju predmetis, vi nigda bu imat vrem dla predmetis ktor es realuo vazxnju. Darijte plus vnimanie dla vazxnju predmetis vo vasx zxizn. Igrajte so vasx detes, idijte tancit so vasx partner... Vsegda bu dost vrem dla delanie, dla cxistenie, dla varenie, dla zakupis... Vnimajte velju kamenis. Imajte cielis. Ostatju predmetis es tolk malju kamenis i pesok. Mnoguo scxastie."

 

TEMNJU MOCIS.

Vne vse tot, cxitalm razlicxju panslavist strankas (iz Vsezemju Slavju Kongres), naprimer www.panslavia.com/radical/index.html i realizilm cxislo predmetis :

1) o tem : farma-oruzxie
"Mi psiholognikis" (ne lubim gvorit takak, no ne egzistijt velju cxislo alternativju virazxenie ), gda slisxime nesxto takak tof, nasx pervju reakcia es podozret paranoiacxju tendencia. No, na tot cxastinju slucx, nacxim zakritit moi razum na vse mozxostis, rovnuo "neverimju", bo mensx i mensx predmetis udivijut mne.

2) o tem : utisk, ugnet, smolvenie proti Slavianis:
Vnov, profesju psiholognikvoi pervju reakcia es podozret nesxto tak "ugnet-delirium" (delire de persecution), no, vnov, posle dumanie, tot mozxijt but realju scenario, gda mi dumame zxe Slavianis esijut velm cxastinju narod zxe funkcijt bolsx so serdce i mensx so holodju torg-logik i materju interes. Es slozxju kontrolit takai narod, i ponegda, ludis zxe ne mozxijut but kontrolilju, viazijt dobrjusx gubit onif. I dnesju sxtatvedenies i vednikis imajut mensx i mensx vrem dla cxekat, bo dolzxijut bistruo soverhit, na celoju zemla, program zxe ne pridijt ot onif seba, no pridijt ot temnju mocis i temnost-princis, ponegda necxlovekju, kto nasx "gluphitrju" vednikis nigda ne vstretili lico ko lico ...

Profesor, ucxijt Slovio. letters - bukvas - spelling

 

worker.gif (1316 bytes)
Delame...